Friday, 16 April 2010

Ännu en till samlingen


Så har det tillkommit ännu en blog i vårt lilla svenskläger :)
Denna gången är det PirateJenny som efter lätt övertalning skaffade blog.
Välkommen i gänget :)
till PJ in SL

No comments:

Post a Comment